02923 880 933 - 0903.132.315

Tin tức mới nhất

Tuyển dụng kỹ sư điện

Tuyển dụng kỹ sư điện

Tuyển dụng kỹ sư điện

Tuyển dụng thợ hàn, thợ phụ, thợ sơn

Tuyển dụng thợ hàn, thợ phụ, thợ sơn

Thợ hàn, thợ phụ, thợ sơn

Số lượng: 5 thợ hàn, 5 thợ phụ, 2 thợ sơn.

Tuyển dụng tháng 06 - 2021

Tuyển dụng tháng 06 - 2021

Nhà thép Việt - Úc thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021

Việt - Úc tuyển dụng tài xế xe cẩu thùng, xe cuốc, xe lu, xe ủi

Việt - Úc tuyển dụng tài xế xe cẩu thùng, xe cuốc, xe lu, xe ủi

Tuyển dụng nhân sự: tài xế xe cẩu thùng, xe cuốc, xe lu, xe ủi

Tuyển dụng tháng 11 - 2020

Tuyển dụng tháng 11 - 2020

Nhà thép Việt - Úc thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 11/2020

Văn hóa và môi trường làm việc

Văn hóa và môi trường làm việc

Con người là yếu tố quyết định đối với sự thành công và phát triển...

Cơ hội đào tạo

Cơ hội đào tạo

Việt - Úc đã xây dựng chính sách đào tạo bài bản và chuyên nghiệp...

Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Do nhu cầu phát triển cần tuyển dụng nhân sự với các vị trí như sau...

thongbao_bct
Tất cả:4080167
Hôm nay:17
Đang truy cập:6