02923 880 933 - 0903.132.315

Tin tức mới nhất

Tuyển dụng kỹ sư điện

Tuyển dụng kỹ sư điện

Tuyển dụng kỹ sư điện

Tuyển dụng thợ hàn, thợ phụ, thợ sơn

Tuyển dụng thợ hàn, thợ phụ, thợ sơn

Thợ hàn, thợ phụ, thợ sơn

Số lượng: 5 thợ hàn, 5 thợ phụ, 2 thợ sơn.

Tuyển dụng tháng 06 - 2021

Tuyển dụng tháng 06 - 2021

Nhà thép Việt - Úc thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 1/2021

Việt - Úc tuyển dụng tài xế xe cẩu thùng, xe cuốc, xe lu, xe ủi

Việt - Úc tuyển dụng tài xế xe cẩu thùng, xe cuốc, xe lu, xe ủi

Tuyển dụng nhân sự: tài xế xe cẩu thùng, xe cuốc, xe lu, xe ủi

Tuyển dụng tháng 11 - 2020

Tuyển dụng tháng 11 - 2020

Nhà thép Việt - Úc thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 11/2020

thongbao_bct
Tất cả:4094717
Hôm nay:18
Đang truy cập:1