You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
(0)

Kho lạnh công ty Sao Ta

 Công tác chuẩn bị mặt bằng, ép cọc dự án: KHO LẠNH CÔNG TY SAO TA.
- Tổng diện tích: 5500 m².
- Địa điểm xây dựng: KCN An Nghiệp - Sóc Trăng.
- Nhà thầu thi công: Công ty CP Lâm Nghiệp và Xây Dựng Việt - Úc.

Kho lạnh công ty Sao Ta