You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
(0)
Các loại tấm lợp

Việt - Úc luôn nỗ lực là người tiên phong trong việc đầu tư công nghệ mới để sản xuất ra các sản phẩm tốt nhất.

Mô tả nhà thép tiền chế

Nếu một dự án cần tiết kiệm chi phí, lắp dựng nhanh, kiểm soát chất lượng tuyệt đối và bền vững thì nhà thép tiền chế là sự lựa chọn tối ưu nhất

Hệ khung kèo chuẩn

Việt - Úc cung cấp 10 loại khung kèo chuẩn thường gặp trong thực tế. Mỗi loại có những ưu điểm khác nhau và phù hợp với từng loại công trình khác nhau.