You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
(0)

Nhà máy sản xuất bao bì Đông Âu

Lắp đặt khung kèo thép dự án: Nhà máy sản xuất bao bì Đông Âu.
Diện tích: 3000m2.
Địa điểm xây dựng: KCN Tân Phú Thạnh- Châu Thành- Hậu Giang.

Nhà máy sản xuất bao bì Đông Âu