You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
(0)

Phòng khám đa khoa tư nhân Cà Mau

- Lắp dựng kết cấu thép công trình: Phòng khám đa khoa tư nhân Cà Mau.
- Địa điểm XD: Đường Tạ Uyên- Phường 9- Thành Phố Cà Mau.
- Diện tích sử dụng: 5000m2.

Phòng khám đa khoa tư nhân Cà Mau